civil servant

civil servant
valstybės tarnautojas statusas T sritis Politika apibrėžtis Fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis tam tikrus viešojo administravimo darbus. Pareigybės skirstomos į karjeros, politinio (asmeninio) pasitikėjimo, įstaigų vadovų ir pakaitinių. Karjeros valstybės tarnautojas yra tarnautojas, priimtas į pareigas neterminuotam laikui ir turintis galimybę įgyvendinti teisę į karjerą valstybės tarnyboje. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas yra tarnautojas, priimtas į pareigas jį priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimų laikui arba kituose įstatymuose nustatytam laikui. Lietuvoje valstybės tarnautojų pareigybės yra 3 lygių (A, B, C) ir 20 kategorijų (20-a aukščiausia). 2006 duomenimis, Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos taikomos apytikriai 50 tūkst. dirbančiųjų, iš jų 22 259 buvo valstybės tarnautojai (21 319 karjeros, 478 politinio (asmeninio) pasitikėjimo, 462 įstaigų vadovai), 25 389 statutiniai valstybės tarnautojai (jiems galioja ne visos šio įstatymo normos). Remiantis Valstybės tarnybos įstatymu, valstybės politikai yra asmenys, išrinkti ar paskirti į Respublikos prezidento, Seimo pirmininko, Seimo nario, ministro pirmininko, ministro, savivaldybės tarybos nario, savivaldybės mero ir kitas pareigas. Valstybės politikai, valstybės tarnautojai ir kiti asmenys, atliekantys viešojo administravimo funkcijas, Lietuvoje vadinami pareigūnais. atitikmenys: angl. civil servant ryšiai: susijęs terminasvalstybės tarnyba

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • civil servant — ˌcivil ˈservant noun [countable] JOBS someone who works in the civil service: • a senior civil servant in the Department of Trade and Industry * * * civil servant UK US noun [C] GOVERNMENT ► someone who works in a department of a country s… …   Financial and business terms

  • civil servant — civil servants N COUNT A civil servant is a person who works in the Civil Service in Britain and some other countries, or for the local, state, or federal government in the United States. ...two senior civil servants …   English dictionary

  • civil servant — n someone employed in the civil service …   Dictionary of contemporary English

  • civil servant — ► NOUN ▪ a member of the civil service …   English terms dictionary

  • civil servant — n. a civil service employee …   English World dictionary

  • civil servant — noun count someone who works for a government department …   Usage of the words and phrases in modern English

  • civil servant — noun a public official who is a member of the civil service • Hypernyms: ↑official, ↑functionary • Member Holonyms: ↑civil service * * * noun, pl ⋯ vants [count] : a person who works for the government : a person who works in the civil service *… …   Useful english dictionary

  • civil servant — UK / US noun [countable] Word forms civil servant : singular civil servant plural civil servants someone who works for a government department …   English dictionary

  • civil servant — noun Civil servant is used after these nouns: ↑career …   Collocations dictionary

  • civil servant — valstybės tarnautojas statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis jam priskirtą viešojo administravimo veiklą. atitikmenys: angl. civil servant šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”